Hover for zoomClick to enlarge

Det kan lätt bli bråk i förskolan. Man kanske till och med kan säga att bråk och andra beteendeproblem är en del av vardagen i förskolan. Forskning har visat att treåringar är den mest våldsamma gruppen i samhället. Så vi behöver ha bra metoder för att hantera beteendeproblem i förskolan. Denna boken visar hur du som pedagog kan tänka och agera i mötet med barnen i en svåra situationer genom att använd lågaffektivt bemötande. 

Bo och David tar avstamp i 17 exempel från förskolans vardag, kopplar dem till forskning och beskriver sjutton praktiska principer du som pedagog kan utgå från för att hantera, utvärdera och förändra beteendeproblem. Här finns också konkreta handlingsplaner för hur du ska göra när en konflikt är på gång samt studiematerial ni kan använda i personalgruppen.

Beteendeproblem i förskolan har systerböcker, där Beteendeproblem i skolan och Barn som bråkar (som riktar sig mot familjen) är mest relevanta.

Författareav Bo Hejlskov Elvén & David Edfelt
Utgivningsdatum2017-09-22
ISBN9789127822153
SpråkSvenska

kr259.00 SEK

In stock. Available online only.