Lågaffektivt bemötande - Vad krävs för en lyckad implementering?

Buy this
  • 369,00 kr SEK
  • 68 Kvar

Min kompis Jeanette har skrivit en jättebra bok. Hon har omfattande erfarenhet av implementeringsarbete. Boken innehåller steg-för-steg-instruktioner, konkreta berättelser från lyckade implementeringar och dessutom nyttiga checklistor och formulär för dokumentation av processen. Boken löser därmed den kanske största utmaningen i förändringskedjan - att gå från kunskap om LAB till att få alla medarbetare på alla nivåer att tillämpa Lågaffektivt bemötande i vardagen. Den vänder sig till såväl organisations-, lednings- och medarbetarnivå.


I mitt förord till boken skrev jag:

"Denna bok tar tag i den forskning som finns, SKRs rekommendationer och författarens egna erfarenheter och får det att gå ihop i en modell för bra implementering, som du i princip kan kopiera rakt av. Och den fungerar. Jeanette har fått till bra implementeringar med denna modell. Jag vet, för jag har sett dem. Personer i verksamheterna har fått bättre liv, personalen har fått bättre arbetsmiljö och det har blivit roligare att gå till jobbet. Så läs, njut och kopiera arbetssättet rakt in i din egen verksamhet. Lycka till!"

Bo Hejlskov Elvén

SKU
9789172512283